Jeśli lubisz siebie, jesteś ciekawy świata i otwarty na innych, chcesz pracować z ludźmi i dla ludzi, to być może psycholog to zawód dla Ciebie.

Tuż po osiągnięciu pełnoletniości, mając lat kilkanaście młody człowiek staje przed dylematem wyboru kierunku studiów. Jest to decyzja, która może zaważyć na całym życiu, nie tylko zawodowym, ale również osobistym, decyzja ważna i trudna. Warto postawić na tak zwany zawód z przyszłością, czyli wybrać taką profesję, która za kilka lat będzie cieszyła się powodzeniem. Za jeden z zawodów przyszłości uznaje się zawód psychologa.Dlaczego psychologia?


Psychologia już od kilku lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich.

Statystki podają, że w zależności od rocznika i uczelni, o jeden indeks na psychologii ubiega się od 10 do 20 osób, co stawia ją w czołówce w rankingach atrakcyjności kierunków studiów (obok kierunków takich jak: informatyka, prawo, pedagogika).Jako motywy wyboru studiów psychologicznych studenci podają najczęściej:

- możliwość rozwoju swoich zainteresowań. Jeśli kogoś interesuje człowiek, jego psychika, zachowanie i relacje z innymi psychologia to studia, które pozwalają mu rozwijać się w tym obszarze.
- chęć pracy z ludźmi i pomocy im. W zawodzie psychologa pracuje się z ludźmi i dla ludzi, zaspokajając tym samym potrzebę kontaktu z ludźmi i chęć pomocy innym.
- chęć zrozumienia siebie i pomocy sobie. Studia psychologiczne pozwalają lepiej zrozumieć siebie, przez co zwiększają samoświadomość i umożliwiają rozwój wewnętrzny. Należy jednak pamiętać o tym, że studia na kierunku psychologia nie mają charakteru terapeutycznego i nie rozwiążą wszystkich problemów, jakie ma się ze samym sobą.
- prestiż społeczny zawodu. Psycholog to zawód zaufania społecznego (podobnie jak na przykład lekarz), wykształcenie psychologiczne zapewnia szacunek i uznanie społeczne.
- dobre zarobki. Psycholog to zawód, który pozwala osiągnąć stabilizację i satysfakcję finansową (choć jest to uzależnione od specjalizacji, dodatkowych kwalifikacji i praktyki).
- możliwość pracy w wielu branżach. Psycholog to osoba, która może znaleźć zatrudnienie praktycznie w każdej branży, i w każdym miejscu pracy ma możliwość wykorzystywania swojej fachowej wiedzy i umiejętności.
- modę. Aktualnie psychologia jest "trendy", na czasie jest studiować psychologię i wiedzieć więcej o człowieku i jego zachowaniu. Jednakże tu należy też podkreślić, że psycholog to zawód ponadczasowy, który niezależnie od mody, nie zginie, ponieważ tam gdzie ludzie, tam profesjonaliści z tej dziedziny będą potrzebni.Mity związane z zawodem psychologa.

Można spotkać się z różnymi stereotypami dotyczącymi psychologów.
Nierzadkie są opinie, że psycholog to "człowiek z problemami", "jest pewnie pacjentem swoich kolegów". Tymczasem nie ma danych potwierdzających informacje, jakoby odsetek osób z problemami psychologicznymi był wyższy wśród studentów psychologii w porównaniu ze studentami innych kierunków. Owszem, wśród osób studiujących psychologię zdarzają się osoby z problemami, ale spotkać je można również wśród studentów każdego innego kierunku!
Równie często ludziom wydaje się, że psycholog odgaduje myśli innych i w każdej sytuacji (również towarzyskiej) natychmiast "rozgryza" swojego rozmówcę. To oczywiście nieprawdziwy obraz psychologa. Psycholog nie jest jasnowidzem ani wróżką, a prywatnie popełnia tyle samo błędów w ocenianiu innych co laicy.


W jaki sposób zostać psychologiem?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem psychologiem może zostać tylko i wyłącznie osoba, która ukończyła jednolite pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia. Studia psychologiczne należą do nielicznych, które nie objęte są tak zwanym systemem bolońskim (dwustopniowym). Według zapisów ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym z dnia 8 czerwca 2001 roku prawo do wykonywania zawodu mają osoby, które po ukończeniu studiów psychologicznych odbyły staż zawodowy.


Gdzie studiować?

Studia psychologiczne prowadzone są na kilkunastu uczelniach publicznych w Polsce, z których najlepsze (pod względem pozycji akademickiej, siły kadry i przyjaznego studiowania - ranking Polityki z 2007 roku) to: Uniwersytet Warszawski w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański w Gdańsku. Wśród uczelni niepublicznych prym wiedzie natomiast Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, która pochwalić może się wieloma nagrodami i wyróżnieniami. Różne są zasady rekrutacji na psychologię - przyjęcie na ten kierunek odbywa się na podstawie konkursu świadectw, rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu (w zależności od uczelni). Szczegółowe informacje znajdują na stronach internetowych poszczególnych ośrodków kształcenia. Na większości uczelni studenci mają do wyboru studia w trybie dziennym, wieczorowym lub zaocznym.


Jak wyglądają studia psychologiczne?

Studia psychologiczne spostrzegane są potocznie jako humanistyczne. Tymczasem w toku edukacji, student psychologii musi posiąść rozległą wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych!
Studia na kierunku psychologia podzielone są na część podstawową (zajęcia obowiązkowe dla wszystkich studentów) oraz specjalizacyjną (zajęcia z wybranej specjalizacji kształcenia, obowiązkowe i fakultatywne).
W pierwszym roku kształcenia dominują przedmioty ogólne, takie jak na przykład: biologiczne podstawy zachowań, filozofia, wprowadzenie do psychologii, historia myśli psychologicznej, logika, metodologia. Na kolejnych dwóch latach studiów pojawiają się przedmioty dotyczące zagadnień szczegółowych z zakresu psychologii: psychologia poznawcza, rozwojowa, różnic indywidualnych, diagnoza psychologiczna, a także statystyka i psychometria. W kolejnych latach studenci mają możliwość wyboru specjalizacji. Ilość specjalizacji i ich zakres, jak również ich nazwy, zróżnicowane są w zależności od uczelni. Najczęściej wymienia się: psychologię kliniczną (środowisko służby zdrowia), psychologię dzieci i młodzieży (wychowawczą - środowisko oświaty oraz kliniczną dzieci i młodzieży - środowisko służby zdrowia), psychologię sądowo - penitencjarną (środowisko sądowe i więzienne) oraz psychologię organizacji i zarządzania (środowisko pracy). W ramach specjalizacji, oprócz wykładów i ćwiczeń, studenci odbywają praktyki zawodowe.Gdzie może pracować psycholog?


Jeśli chodzi o miejsce zatrudnienia, absolwenci studiów psychologicznych mają wyjątkowo szerokie pole manewru. W zależności od specjalizacji psycholog może znaleźć zatrudnienie:

- w klinikach, szpitalach, sanatoriach, ośrodkach dla osób upośledzonych, hospicjach, poradniach zdrowia psychicznego, poradniach neurologicznych, onkologicznych i innych, a także w prywatnych gabinetach psychologicznych (psycholog ze specjalizacją kliniczną),
- w poradniach psychologiczno - pedagogicznych, poradniach zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, szkołach i przedszkolach, domach dziecka, ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach interwencyjnych (psycholog ze specjalizacją dzieci i młodzieży),
- w ośrodkach odwykowych, więzieniach, schroniskach dla nieletnich, policji (psycholog ze specjalizacją sądowo - penitencjarna),
- w działach personalnych, firmach doradczych, firmach szkoleniowych, urzędach pracy (psycholog ze specjalizacją organizacja i zarządzanie).
Psycholog może również zajmować się: prowadzeniem badań naukowych, nauczaniem na różnych szczeblach edukacji, marketingiem i reklamą, polityką, mediami, badaniami opinii publicznej np. badania marketingowe, PR-em, dziennikarstwem i wieloma innymi...

 

Gdzie kształcić się dalej?Studia psychologiczne to często tak naprawdę początek, punkt wyjścia do dalszej edukacji.
W zależności od specjalizacji i zainteresowań zawodowych absolwenci psychologii kształcą się dalej. Przykładowe miejsca edukacji magistrów psychologii to: szkoły psychoterapii, studia podyplomowe (zarządzanie zasobami ludzkimi i inne), szkoły trenerskie czy też inne kursy i szkolenia. Uzupełnianie edukacji konieczne jest u psychologów klinicznych, którzy zamierzają zajmować się psychoterapią (kilkuletnia szkoła terapii). Poza tym, niezależnie od specjalizacji, w zawodzie psychologa niezwykle ważne jest aby uczyć się całe życie i "być na bieżąco", czyli stale śledzić postępy nauki w zakresie psychologii i dziedzin pokrewnych.

Jestem psychologiem - co to oznacza?

Wybór zawodu psychologa to decyzja mająca wpływ na całe życie. Bycie psychologiem wpływa nie tylko tożsamość zawodową, ale również społeczną i osobistą.
Studia psychologiczne powodują zmiany wewnętrzne, rozwijają osobowość, zmieniają sposób patrzenia na świat i rozumienia go.
Psycholog to zawód dla ludzi ciekawych świata, otwartych, chcących pracować z ludźmi. To zawód ciężki, ale niezwykle ciekawy i dający ogromną satysfakcję. To zawód z przyszłością.

Autor: Ewelina Supińska