Nigdy nie wiadomo czy nie przydadzą nam się w przyszłości referencje, dlatego jeśli mamy tylko okazję to prośmy o wystawienie.

Dobre referencje otwierają wiele drzwi. Zdarza się, że prędzej dostaniemy pracę ze względu na dobra opinię, którą nam ktoś wystawił niż ze względu na doświadczenie czy też wykształcenie.


Przykład referencji.

FIRMA
ADRES
REFERENCJE

Imię i nazwisko pracownika:..........................................................
Dane adresowe:..............................................................................
Okres zatrudnienia w danej firmie:...................................................................
Zajmowane stanowisko:.....................................................................................
Miejsce w hierarchii struktury organizacyjnej firmy: ......................................
Zakres odpowiedzialności:
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Pan/Pani ........................................

 

pracując w naszej firmie wykazał(a) się doświadczeniem w zakresie .......................................... a także wiedzą na temat .......................................
Pan/Pani ......................................... jest osobą energiczną, komunikatywną, szybko odnajduje się w nowym otoczeniu i łatwo nawiązuję kontakty interpersonalne. Potrafi pracować zarówno samodzielnie, jak i w grupie. Jest osobą sumienną i zaangażowaną w pracę, powierzone zadania wykonuje dokładnie i systematycznie.

Pan/Pani ..................................... jest osobą ambitną, która chętnie się uczy i jest otwarta na nowe wyzwania.
. Pracując w naszej firmie skorzystał(a) z możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych kończąc studia podyplomowe z dziedziny.......................................
oraz w następujące szkolenia:
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................


Z pełną odpowiedzialność mogę polecić Pana / Panią jako pracownika.

Z poważaniem,
.............................
(data i podpis)

REFERENCJE


Pan ......................... był zatrudniony/współpracował z nami w firmie............
na stanowisku ...........
w czasie..............

Jako jego przełożony miałem szansę na co dzień obserwować efekty jego pracy.

Do obowiązków Pana ........................... należało m.in. :
..........
..........

Jako pracownik ............ zarządzał grupą ........... osób.

Pan .......wykonywał swoje zadania systematycznie i obowiązkowo. Jest osobą samodzielną i zaangażowaną zarówno w pracę jak i w życie firmy. W czasie realizacji kluczowego dla firmy projektu ............
wykazał się ogromnym doświadczeniem w dziedzinie ...... i głęboką wiedzą na temat ......

Pan ............... jest osobą ambitną, ciągle podnoszącą swoje kwalifikacje. W czasie pracy w firmie ............. wykorzystał wszelkie możliwe szanse na zdobycie dodatkowych kwalifikacji - ukończył ..............................i wziął udział w cyklu szkoleń z zakresu ............

Znakomicie sprawdzał się zarówno w sytuacjach wymagających indywidualnego wysiłku, jak i w pracy zespołowej. Ma wysokie umiejętności interpersonalne - łatwo nawiązuje kontakty a w swoim zespole wytworzył atmosferę wzajemnej pomocy i zrozumienia.

Jestem przekonany, że Pan .............. jest osobą, która sprosta wielu ambitnym zadaniom i spełni oczekiwania najbardziej wymagającego pracodawcy.

W razie potrzeby z przyjemnością udzielę dokładniejszych informacji na jego temat.

Z poważaniem,
............................Chcesz się dalej uczyć? Szukasz informacji o szkołach wyższych i kierunkach studiów? Kariera.pl poleca wyszukiwarkę edukacyjną.