cookies
Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.
OK

Nr: -

Inspektor/ Specjalista ds.inwestycyjnych

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Warszawa

Wynagrodzenie:

- brutto

Rozliczanie:

Miesięcznie

Rodzaj umowy:

Umowa o pracę

Wymiar czasu:

Pełen etat

Data zakończenia:

04 maja 2018

Na czym polega praca:

DECYZJA NR 8/2018

DYREKTORA SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE

z dnia 6 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu o sygnaturze Kd-122-71/18 na wolne stanowisko

inspektora/specjalisty ds. inwestycyjnych

liczba wolnych etatów: 2

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku inspektora/specjalisty ds. inwestycyjnych:

 • organizowanie wykonawstwa inwestycyjnego, remontów i zakupów inwestycyjnych w szczególności w branży budowlanej,
 • zabezpieczanie w uzgodnieniu z kierownikiem Oddziału Inwestycyjno- Gospodarczego nadzoru autorskiego i inwestorskiego w zakresie powierzonych zadań,
 • czuwanie nad terminowością oraz sprawozdawczością realizacji inwestycji i remontów zgodnie z zawartymi umowami,
 • organizowanie i branie udziału w naradach koordynacyjnych na budowie,
 • przeprowadzanie okresowych analiz przebiegu robót i podejmowanie czynności zmierzających do usprawnienia procesu wykonawstwa,
 • współuczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych robót,
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym poprawności sporządzanych kosztorysów ofertowych,
 • uczestniczenie w opracowywaniu kwartalnych, rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych i remontowych,
 • współpraca z komórką ds. Zamówień Publicznych w przygotowaniu zamówień publicznych dla zadań inwestycyjnych i remontowych obejmująca w szczególności:
 • uzyskanie niezbędnych danych, uzgodnień wewnętrznych i zewnętrznych dla zadań inwestycyjnych i remontowych (opinie, ekspertyzy, zgody etc.) oraz zakupów inwestycyjnych,
 • opracowanie dokumentacji przetargowej (w tym opisu przedmiotu zamówienia, kosztorysów inwestorskich, wniosku o wszczęcie postępowania, zapisów merytorycznych w SIWZ, istotnych postanowień umowy). Uczestniczenie w postępowaniach o zamówienia publiczne.

Kluczowe kompetencje:

Wymagania konieczne na stanowisku inspektora/specjalisty ds. inwestycyjnych:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność kosztorysowania robót budowlanych z wykorzystaniem programów do kosztorysowania (np. NORMA),
 • umiejętność wykorzystania programów AutoCad,
 • minimum trzyletnie doświadczenie w pracy związane z realizowaniem i przygotowaniem inwestycji,
 • znajomość posługiwania się pakietem Office,
 • posiadanie uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania budową i wykonywania nadzoru inwestorskiego.

 

Wymagania preferowane:

 • samodzielność, kreatywność, systematyczność, dokładność, komunikatywność, odporność na sytuacje stresowe, praca w zespole,
 • posiadanie uprawnień do projektowania,
 • doświadczenie w administracji publicznej,
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w jednostce inwestycyjnej związanej z prowadzeniem robót budowlanych,
 • posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności:
  • architektonicznej/ konstrukcyjno-budowlanej,
  • sanitarnej;
 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „zastrzeżone”.

Benefity:

Oferujemy:

 • ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • możliwość korzystania z wachlarza świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • stanowisko pracy wyposażone w nowoczesne narzędzia,
 • możliwość samorealizacji przy wykonywaniu nowych zadań.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie o zatrudnienie na powyższym stanowisku adresowane do Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Warszawie z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z aktualnym adresem i numerem telefonu kontaktowego,
 • CV
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie innych dokumentów (uprawnień, świadectw, certyfikatów, zaświadczeń o odbytych kursach) potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, dodatkowe umiejętności i kwalifikacje,
 • wypełnioną ankietę personalną,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na stanowisko protokolanta sądowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z załącznikami należy składać:

Biuro Obsługi Interesanta Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Pl. Krasińskich 2/4/6

00-207 Warszawa

(pokój 0A14)

parter, w godzinach:

poniedziałek 8:00 – 18:00; wtorek – piątek 8:00 – 16:00

 

w terminie do 21 marca 2018 r. osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego).

 

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

KONKURS SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW

-       Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń pod katem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

-       Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności;

-       Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana w dn. 28 marca 2018 r. na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Warszawie wraz z miejscem i terminem II etapu.

Kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury

konkursowej w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego w Warszawie w pokoju nr 1A12 lub 1A09.

 

Unieważnienie konkursu:

Sąd Apelacyjny w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Wygasa dzisiaj!
Zaaplikowało:

1 osób

Zachowaj ofertę
Udostępnij:

Pracodawca

Sąd Apelacyjny w...
Sprawdź

Czy wiesz, że

W mieście Warszawa jest

0

ofert pracy dla stanowiska

Analiza

Bądź na bieżąco z ofertami

Narzędzia rozwoju

Sprawdź wynagrodzenie dla stanowiska: